В училище

Досмухамбетұлы Халиль. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы